Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

General Papers

Identifikasi Penyebaran Akifer Berdasarkan Distribusi Tahanan Jenis Daerah Bufer Waena-Entrop, Kota Jayapura PDF
Virman Virman
Pengkajian Citra Penginderaan Jauh Dalam Fenomena Geologi Di Gunung Bawakaraeng PDF
Muhammad Altin Massinai, Adjat Sudradjat, Virman Virman, Ahmad Rudi, Syamsuddin Syamsuddin